Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

Статут

 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

 

Стркутура та органи управління закладом освіти

 

Кадровий склад

 

Освітні програми на 2020-2021 навчальний рік

 

 Річний план на 2019-2020 навчальний рік

  

Територія обслуговування

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів

 

Мова освітнього процесу

 

Наявність вакантних посад

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

Результати моніторингу

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Правила прийому до закладу освіти

 

Для осіб з особливими потребами

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

 

Правила поведінки в закладі освіти

 

План заходів на запобігання та протидію булінгу

 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

 

 Порядок реагування на доведені випадки булінгу

 

 Кошторис і фінансовий звіт про використання коштів

 

 Інформація про благодійну допомогу

 

 Інформація про кошти, отримані з інших джерел