Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

Статут

 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

 

Стркутура та органи управління закладом освіти

 

Кадровий склад

 

Освітні програми на 2019-2020 навчальний рік

 

 Річний план на 2019-2020 навчальний рік

  

Теритопія обслуговування

 

Учнівський контингент

 

Мова освітнього процесу

 

Наявність вакантних посад

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

Результати моніторингу

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

правила прийому?? 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх коштів

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг  отриманих як благодійна допомога

 Інформація про кошти, отримані з інших джерел